Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 153 /2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 151 /2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 152/2021
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 149/2021
Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού
Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 05/21)
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 63/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ενημέρωση για διαδικασία «Πρόσκλησης για Κατάθεση Προσφοράς» για αντιδραστηρ. Αιμοδοσίας (ΕΚΤΟΣ) αναλυτών(9ΠΤΤ4690ΒΞ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 39/2021
Γνωστοποίηση Προσκλήσεων για Κατάθεση Προσφορών
Μετάβαση στο περιεχόμενο