ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ «ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ» ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ, ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ «ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ» ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ, ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Mικρότερα πρόστιμα για όσες επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν μέσω «πειραγμένων» ταμειακών μηχανών, δεν τηρούν λογιστικά βιβλία ή δεν υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Θεσπίζεται ανώτατο πλαφόν

Με την τροπολογία θεσπίζεται ανώτατο πλαφόν στην επιβολή προστίμου για τη μη υποβολή έστω και μίας εκ των προβλεπόμενων τριών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην περίπτωση που ελέγχεται μια επιχείρηση. Το τυχόν επιβαλλόμενο πρόστιμο υπολογίζεται επί του μέσου όρου των δηλωθέντων εσόδων τους, βάσει των δηλώσεων φορολογίας των τριών τελευταίων ετών, ενώ στη ρύθμιση εντάσσονται υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται μόνο στο πλαίσιο διενέργειας μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης και παύει να ισχύει το ανώτατο πλαφόν όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο απώλειας φορολογικού μηχανισμού πριν από την έκδοση της εντολής επιτόπιου ελέγχου σε φορολογούμενους.

Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη εξορθολογίζεται το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων που είχαν φτάσει να είναι εξοντωτικά, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να μην εισπράττονται. Σχετικό αίτημα είχαν υποβάλει οι επιχειρήσεις στο υπουργείο Οικονομικών.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Ειδικότερα, η τροπολογία ανά είδος παράβασης προβλέπει τα εξής:

  1. Για παραβάσεις που αφορούν μη τήρηση λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξη φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές: Επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για απλογραφικά βιβλία και 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για διπλογραφικά βιβλία. Με την τροπολογία τα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι ανώτερα του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.  
  2. Ακόμα και μία από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών να μην έχει υποβληθεί, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Πλέον το φοροπρόστιμο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.
  3. Κατά την περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων από 2 έως 12 μήνες, ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ. Οταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια.

imerisia

Μετάβαση στο περιεχόμενο