Νέα βαριά πρόστιμα και «λουκέτα» σε πρατήρια για λαθραία ή νοθευμένα καύσιμα

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Νέα βαριά πρόστιμα και «λουκέτα» σε πρατήρια για λαθραία ή νοθευμένα καύσιμα

Aυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και 150.000 ευρώ και άρση λειτουργίας της άδειας των παραβατών, περιμένουν όσα πρατήρια πωλούν λαθραία ή νοθευμένα καύσιμα, παραβιάζοντας τους κανόνες που διέπουν το σύστημα εισροών –εκροών.

Σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Μεταφορών και της ΑΑΔΕ, καθορίζονται νέες «βαριές» κυρώσεις ανά παράβαση.

Ειδικότερα:

  1. Εάν διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών-εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για δύο μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών.
  2. Αν διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την ελέγχουσα υπηρεσία και επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ . Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά και παύει οριστικά η λειτουργία της.
  3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μηχανικών μερών, ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.
  4. Εάν η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια βλάβης ή δυσλειτουργίας όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ημέρα, με μέγιστο τις 20.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος. 5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε δεν πληροί τις απαιτήσεις επιβάλλεται πρόστιμο 35.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός δύο μηνών
  5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε δεξαμενή υγρών καυσίμων, δεν υπάρχει επικολλημένος ο μοναδικός αριθμός ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά δεξαμενή.
  6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην εγκατάσταση δεν υπάρχει η φυσική (ορειχάλκινη) βέργα για τη μέτρηση της στάθμης υγρών καυσίμων των δεξαμενών, ή ακόμα και εάν υπάρχει, αυτή δεν πληροί τις προδιαγραφές επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.
  7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται στον κατασκευαστή του λογισμικού διοικητικό πρόστιμο 45.000 ευρώ για την εν λόγω έκδοση του λογισμικού.
Μετάβαση στο περιεχόμενο