ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ (PDF) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο