ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός τροφοδοσίας κρατουμένων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας για το έτος 2022»

 

ΣΧΕΤ :  γ) Υπ’ αριθμό 8007/6-Α/131΄ από 02-12-2020- έγγραφο της Διεύθυνσης  Αστυνομίας Ορεστιάδας.

 δ) Υπ’ αριθμό 8007/6-Α/131-ζ’ από 23-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης  Αστυνομίας Ορεστιάδας

 ε) Υπ’ αριθμό 1022 από 03-08-2001 ΦΕΚ (Τεύχος Δεύτερο)

 στ) Υπ’ αριθμό 13 από 05-12-2017 ΦΕΚ (Τεύχος Πρώτο).

(Α). Σάς γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας διαθέτει χώρους κράτησης στους οποίους φιλοξενούνται κρατούμενοι. Οι χώροι αυτοί λειτουργούν στο Α.Τ. Ορεστιάδας, Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας, Τ.Σ.Φ. Διδυμοτείχου, Τ.Σ.Φ. Κυπρίνου, Τ.Σ.Φ. Μεταξάδων, ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ορεστιάδας και Α.Τ. Διδυμοτείχου. Για το έτος 2022, θα συνεχιστεί η διαδικασία τροφοδοσίας των κρατουμένων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθήθηκαν κατά το έτος 2021 και θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι:

  1. Πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της τροφοδοσίας από τις εταιρείες σας, θα υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραμμα σίτισης, τόσο στις προαναφερόμενες υφιστάμενες Υπηρεσίες μας όσο και στην Διαχείριση της Δ.Α. Ορεστιάδας, για όλο το χρονικό διάστημα που θα είστε υπεύθυνοι σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄. Ανωτέρω πρόγραμμα δεν θα αλλάζει εκτός των περιπτώσεων που προηγηθεί εγκαίρως τηλεφωνική επικοινωνία και έγκριση από το γραφείο διαχείρισης της Δ.Α. Ορεστιάδας.
  2. Κάθε ένα από τα τρία (3) γεύματα της ημέρας (πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό) θα παραδίδεται τρείς φορές την ημέρα (πρωί-μεσημέρι-βράδυ). Δύναται σε ειδικές περιπτώσεις (πχ καιρικές συνθήκες-δυσχέρεια μετακίνησης – μικρός αριθμός κρατουμένων κ.λπ.) μετά από συνεννόηση και συμφωνία με τις Υπηρεσίες, η μεταφορά των γευμάτων να γίνεται μία ή δύο φορές την ημέρα.
  3. Για να μην δημιουργούνται αλλοιώσεις του φαγητού, ως προς την γεύση του ή την εμφάνιση του ή την θερμοκρασία κατανάλωσης του, τα φαγητά θα μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες και με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, έτσι ώστε να τηρούνται οι όροι υγιεινής μεταφοράς τροφίμων και να παραδίδονται τα μεν φαγητά ζεστά τα δε φρούτα – σαλάτες – γιαούρτια, κρύα.
  4. Το βάρος των μερίδων φαγητού – σαλάτας – φρούτων θα είναι το καθορισμένο από την Αγορανομική Διάταξη με αριθμό 7/2009 (άρθρο 153) του Υπουργείου Ανάπτυξης (το βάρος των φαγητών ανά μερίδα είναι σε μαγειρευμένη μορφή, ενώ το βάρος ανά μερίδα για τις σαλάτες εποχής είναι σε ωμή μορφή)
  5. Τα αρτοσκευάσματα (ψωμί – τσουρέκι – κρουασάν κ.λπ.) θα είναι συσκευασμένα και θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης αυτών. Το ψωμί που συνοδεύει το μεσημεριανό φαγητό, πρέπει να είναι ημέρας, σε ξεχωριστά καρβέλια του μισού κιλού (330gr). Σε περίπτωση που δεν είναι συσκευασμένα να παραδίδονται κάθε ένα σε ξεχωριστή χάρτινη συσκευασία. Την ίδια διαδικασία με το ψωμί, όσο αφορά την συσκευασία, θα ακολουθείται και με τα χειροποίητα προϊόντα όπως σπανακόπιτες, τυρόπιτες κ.τ.ό..
  6. Οι μερίδες φαγητού, σαλάτες κ.λπ. να τοποθετούνται – παραδίδονται σε συσκευασίες φελλού (φελλιζόλ) μίας χρήσης, με καπάκι. Στην περίπτωση ρευστών φαγητών (σούπες, όσπρια κ.λπ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλαστικά δοχεία μίας χρήσης με καπάκι και σε κάθε περίπτωση να αναζητηθούν συσκευασίες οι οποίες θα διασφαλίζουν την στεγανότητα του γεύματος προς αποφυγή διαρροής των ρευστών γευμάτων. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αλουμινένιων κουτιών για λόγους ασφαλείας.
  7. Όσον αφορά τις ώρες ενημέρωσης για τον αριθμό των κρατουμένων – παράδοσης τον γευμάτων, τις ειδικές διατροφικές συνήθειες ορισμένων κρατουμένων που σχετίζονται με την θρησκεία, ασθένεια (διαβητικός) κ.λπ., θα γίνεται συνεννόηση απευθείας με τις υπηρεσίες που φιλοξενούν τους κρατουμένους.

 

(Β). Με το (γ) σχετικό έγγραφο, η ημερήσια κατά άτομο δαπάνη τροφοδοσίας προσώπων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό, είναι καθορισμένη στο ποσό των πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (5,87€). Αυτό το χρηματικό ποσό είναι σταθερό και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές του Φ.Π.Α. στην εστίαση.

 

(Γ). Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μάς γνωρίσετε εγγράφως αν επιθυμείτε ή όχι να καλύψετε ανάγκες τροφοδοσίας κρατουμένων της Δ.Α. Ορεστιάδας για το έτος 2022, προκειμένου να καταρτιστεί το ετήσιο πρόγραμμα σίτισης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση επιθυμίας και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,

β) έγκριση παραγωγής τροφίμων από Ε.Φ.Ε.Τ,

γ) πιστοποίηση κατά HASP ή πιστοποίηση κατά ISO,

δ)πιστοποίηση περί εγγραφής της εταιρείας στο Επιμελητήριο της Περιφερειακής Ενότητας έδρας σας,

ε) Φορολογική ενημερότητα,

στ) Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς που καταβάλλονται εισφορές,

ζ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης,

               Για Α.Ε. απαιτείται: α) ΦΕΚ σύστασης-ίδρυσης, τροποποιήσεων καταστατικού, β) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, γ) Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας, δ) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ε) Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

                Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, o Διευθύνων Σύμβουλος, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν   προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου.

                Για Ε.Π.Ε. απαιτείται: α) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, β) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, γ) Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

                 Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν   προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου

               – Για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. απαιτείται: α) Αντίγραφο του καταστατικού και όλων των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει, β) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, γ) Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό που έχει κατατεθεί.

                Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου.

                Για φυσικά πρόσωπα απαιτείται εκτύπωση εντύπου από το σύστημα TAXISNET στο οποίο θα εμφαίνονται όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης.

                 Για συνεταιρισμούς βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 

 

Τα αιτήματα επιθυμίας, να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 12:00΄ της 16 Δεκ 2022, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 4 – Νέα Ορεστιάδα – Τ.Κ. 68 200. Η μη αποστολή αιτήματος επιθυμίας εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, θα εκληφθεί ως άρνηση. Η μη προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

 

Τα Επιμελητήρια της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και Ροδόπης που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την ενημέρωση και των λοιπών εταιρειών – μελών τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ετοίμων γευμάτων (Catering).

 

 
 
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο