Προκήρυξη σύμβασης Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτηριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας για ένα έτος (2022) με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος (2023)

Μετάβαση στο περιεχόμενο