Προκήρυξη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, για την προμήθεια προβλεπόμενων εφοδίων ατομικής χρήσης, ήτοι τετρακοσίων τριάντα πέντε [435] ζευγών ανδρικών σκαρπινιών, εβδομήντα δύο [72] ζευγών γοβών, είκοσι τριών [23] ζευγών αρβυλών και τετρακοσίων δεκαέξι [416] μπουφάν τύπου fly, για τις ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 64.460,00€ με το ΦΠΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο