ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2021 ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Η παρούσα αφορά στην προμήθεια ελαστικών επισώτρων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, για το έτος 2021 (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31-10-2021) και διαιρείται σε τρία (3) ΤΜΗΜΑΤΑ.
  2. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική Νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης και ο αριθμός αναγνώρισης. Επιπλέον, να υπάρχει πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή (ISO ή ισοδύναμου άλλης εταιρίας πιστοποίησης, του οποίου Φ/Ο να παραδοθεί στην επιτροπή).

 Η ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών να μην υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατασκευής τους (να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή).

  1. Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTO επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή).
  2. Οι προσφερόμενες μάρκες (όχι τύποι) ελαστικών να έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση, από Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ή των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας την τελευταία διετία, το οποίο να πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου ( Φ/Α να παραδοθούν στην επιτροπή ) και όχι από έγγραφο του αντιπροσώπου ή του προμηθευτή. Της παρούσας παραγράφου ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα ελαστικά επίσωτρα των μοτοσικλετών.
  3. Για αυτοκίνητα και μοτ-τες που χρησιμοποιούν αεροθαλάμους τα ελαστικά επίσωτρα να είναι εγκεκριμένα για αεροθαλάμους (ΤΤ).Οι αεροθάλαμοι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένοι και να καλύπτουν τις προδιαγραφές της ΕΕ.
  4. Να κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας των ελαστικών (χρονική ισχύ, χιλιόμετρα και περιγραφή καλύψεων).
  5. Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο