Πρόσκληση συμμετοχής στη διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για laptops δύο τύπων: 1. Τυπικών και 2. Μικρών διαστάσεων και βάρους

Μετάβαση στο περιεχόμενο