Σε τροχιά το Πιστοποιητικό Ενημερότητας: Ενοποιεί οφειλές σε ΑΑΔΕ – ΕΦΚΑ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Σε τροχιά το Πιστοποιητικό Ενημερότητας: Ενοποιεί οφειλές σε ΑΑΔΕ – ΕΦΚΑ

Τίτλοι τέλους πέφτουν από τον προσεχή Σεπτέμβριο στα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς  καταργούνται και αντικαθίστανται από το «κοινό πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας». Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί ένας πολίτης να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο ή για να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία του θα πρέπει να έχει το εν λόγω πιστοποιητικό που θα καταδεικνύει ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πότε θα λειτουργήσει

Αν έχει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές έστω και σε έναν από τους δύο αυτούς φορείς, δεν θα μπορεί να λάβει το πιστοποιητικό και δεν θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα χρήματα που του χρωστά το Δημόσιο, ούτε θα μπορεί να μεταβιβάσει την περιουσία του. 

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό,η πλατφόρμα έκδοσης του κοινού πιστοποιητικού ενημερότητας για οφειλές προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ επρόκειτο να λειτουργήσει στα τέλη του 2023,αλλά με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή κρίνεται  απαραίτητη η μετάθεση του χρόνου έναρξης της λειτουργίας της εφαρμογής για την 30ή.9.2024.

Οι νέες λειτουργίες

Ουσιαστικά το νέο πιστοποιητικό που ενσωματώνει και υποκαθιστά την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σε μία ενιαία βεβαίωση και θα  εκδίδεται με ένα κλικ ψηφιακά από το Gov.gr, “ενοποιεί” τις οφειλές και “χτίζει” την  νέα εικόνα του πολίτη έναντι του δημοσίου.

Θα παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θα μπορεί να αιτηθεί, μέσω της ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης απο την  Ενιαία Ψηφιακή  Πύλη  της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας.

Αυτόματος έλεγχος

Mετά την υποβολή της αίτησης θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν και κατόπιν-εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις, θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, με τους ίδιους όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, που θα εκδίδεται με τη νέα διαδικασία, θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό απ’ όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, όταν είναι κατά νόμον υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

Οι αλλαγές και η διάρκεια

Η ηλεκτρονική έκδοση του νέου ενιαίου πιστοποιητικού που θα απαλλάξει πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις από την ταλαιπωρία και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στις συναλλαγές τους.

Το πιστοποιητικό θα έχει δίμηνη διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές ή οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή οφειλές σε αναστολή, η διάρκεια του αποδεικτικού θα είναι μηνιαία. 

Στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία και ο αιτών έχει οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ρυθμισμένες, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ορίσουν υποχρεωτικά όρο παρακράτησης. Το παρακρατούμενο ποσό θα λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

imerisia

Μετάβαση στο περιεχόμενο