ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 «Κατοχύρωση επωνυμίας & διακριτικού τίτλου επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο»

 Το Επιμελητήριο Έβρου στο πλαίσιο της παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη μας και με δεδομένο ότι η προστασία ενός διακριτικού γνωρίσματος που χρησιμοποιείται άτυπα στις συναλλαγές, προστατεύεται μόνο μέσω επίπονης δικαστηριακής διαδικασίας απόδειξης της καθιέρωσής του πέραν πάσης αμφιβολίας στις συναλλαγές, υπενθυμίζει την διαδικασία καταχώρησης διακριτικού τίτλου στο Επιμελητήριο.

Τα μέλη μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι αναγκαία η καταχώρηση του διακριτικού τίτλου (δ.τ.) της επιχείρησης, εφόσον υφίσταται, για τους κάτωθι λόγους:

* Διασφάλιση της μοναδικότητας του διακριτικού τίτλου της επιχείρησής σας.

* Προστασία της φήμης της επιχείρησής σας από την εκμετάλλευση του (δ.τ.) από κακόβουλους τρίτους.

* Αποτροπή κινδύνου σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού σας από ομοειδείς επιχειρήσεις.

 

Ειδικότερα, στον νέο Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄71/07-04-2022) προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μοναδικές επωνυμίες και οι μοναδικοί διακριτικοί τίτλοι όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα.

Πλέον, το εν λόγω Μητρώο θα είναι ενιαίο για όλη την χώρα και θα διασυνδέεται μεταξύ άλλων με το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου που έχει ήδη κατοχυρωθεί ως σήμα.

Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων στο εν λόγω Μητρώο με την παράλληλη απόδοση ΚΑΔ (άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4919/2022). Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τους σκοπούς τήρησης του προαναφερόμενου Μητρώου, τους κανόνες σχηματισμού της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και τη διαδικασία δέσμευσης, ανατρέξετε στα άρθρα 53-55 του Ν. 4919/2022.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πλέον, η δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου έχει ισχύ για το σύνολο της Επικράτειας, ενώ δεν θα δύναται να κατοχυρώσετε επωνυμία και διακριτικό τίτλο ήδη εγγεγραμμένων υπόχρεων στο ως άνω μητρώο, αλλά ούτε και διακριτικό τίτλο που αποτελεί εμπορικό σήμα άλλης επιχείρησης.

Λόγω δε, της πανελλαδικής εμβέλειας της κατοχύρωσης, θα πρέπει να επισπεύσετε τις διαδικασίες καταχώρισης του διακριτικού τίτλου σας (ταμπέλα), εφόσον διατηρείτε/έχετε, ώστε να επιτευχθεί, τόσο η προφύλαξη του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης, όσο και να αποτραπεί η πιθανότητα εκμετάλλευσης της φήμης της επιχείρησης από έτερη επιχείρηση ή τρίτους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο