Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Ανακοίνωση Διακήρυξης του υπ΄ αριθμ. 36/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας (άρθρο 27 του ν.4412/2016) για την Προμήθεια Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού (Συσκευές Αιματολογικών Αναλύσεων)

Μετάβαση στο περιεχόμενο