ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, συνάντηση εργασίας των Επιμελητηρίων της χώρας μας, που έχουν αναπτύξει δομές υποστήριξης και προώθησης της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο προώθησης των συνεργασιών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα καινοτομίας και εξωστρέφειας, με πρωτοβουλία του υπευθύνου εξωστρέφειας και διεθνών σχέσεων της ΚΕΕΕ κ. Στέφανο Γεωργιάδη.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι από τα κορυφαία στην χώρα μας στην ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών και ο Πρόεδρος Πλάτων Μαρλαφέκας παρουσίασε τις δράσεις με σαφή προσανατολισμό σε αυτή την θεματολογία.

Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για την έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας PATRASIQ που έχει ως στόχο, οι ιδέες, τα πανεπιστήμια & τα ερευνητικά κέντρα, τα Επιμελητήρια,  οι Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, οι δυνητικοί επενδυτές, σύσσωμος ο ιδιωτικός & επιχειρηματικός τομέας  αλλά και η ίδια η περιοχή της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας να αναπτυχθεί ως  οικοσύστημα καινοτομίας. Ώστε να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να υιοθετήσουμε  καλές πρακτικές επιτυχίας, Να δικτυωθούμε, να  βελτιώσουμε  τις απαιτούμενες δεξιότητες που ζητάει η αγορά εργασίας σήμερα και η καινοτόμα επιχειρηματική  ιδέα να γίνει πράξη.

Επίσης ενδεικτικά αναφέρθηκε σε δύο (από τα 12 συνολικά) Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υλοποιεί το Επιμελητήριο, μέσω της Αναπτυξιακής του εταιρείας και των στελεχών της, όπως:                                                                                                                    1) Το INTECMED που με πηγή έμπνευσης την επιτυχημένη διοργάνωση της PATRASIQ, έχει όραμα την διεθνοποίησή της ξεκινώντας από τη Μεσόγειο: αναπτύσσει δράσεις για την ενίσχυση των οικοσυστημάτων καινοτομίας σε Ελλάδα, Ισπανία, Τυνησία, Αίγυπτο, μέσω προγραμμάτων καθοδήγησης και ωρίμανσης των startups αλλά και επιχειρηματικής επιχορήγησης για τα πρώτα τους βήματακαι

2) Το MEDSTARS, που αποτελεί το μοναδικό έργο που πραγματεύεται την δημιουργία ενός Μεσογειακού συστήματος υποστήριξης  μικροχρηματοδοτήσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις.  Ουσιαστικά επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένας κοινός διασυνοριακός μηχανισμός για την παροχή πρόσβασης σε πιστώσεις σε ανθρώπους που δεν πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης, εμπνευσμένο από τις αρχές της ηθικής χρηματοδότησης και αλληλεγγύης και με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Τέλος αναφέρθηκε στο Ψηφιακό οικοσύστημα του Επιμελητηρίου Αχαΐας  που αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο portal διαδραστικής επικοινωνίας με τίς επιχειρήσεις μας  με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και στην Αναβάθμιση των  υποδομών του Επιμελητηρίου για την καινοτομική διασύνδεση  γνώσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με το πολυδύναμο υβριδικό συνεδριακό κέντρο στο κεντρικό του κτήριο που είναι υπό κατασκευή. Θα αποτελέσει και την μόνιμη έδρα του PATRASIQ και φιλοδοξούμε να γίνει το σπίτι της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Επίσης ενημέρωσε πως  προετοιμάζουμε τον φάκελο για την ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο