Το Επιμελητήριο Έβρου ηγείται της δημιουργίας διασυνοριακού επιταχυντή

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Το Επιμελητήριο Έβρου ηγείται της δημιουργίας διασυνοριακού επιταχυντή

Το Επιμελητήριο Έβρου και το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας ενώνουν τις δυνάμεις και συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου ολοκληρωμένου επιχειρηματικού επιταχυντή (SEA) που θα εξυπηρετεί ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, στις 17:00 στο ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης (info-day), όπου θα παρουσιαστεί το έργο και οι στόχοι του.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές και εργαλεία. Ένας νέος συνεργατικός χώρος στην Αλεξανδρούπολη, θα λειτουργεί ως κέντρο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ενώ ένα εξοπλισμένο εργαστήριο Νευρομάρκετινγκ θα επιτρέψει την επιστημονική προσέγγιση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τους ωφελούμενους του προγράμματος.

Η ιδέα και το σκεπτικό αυτού του έργου προέκυψαν σε διάφορες φάσεις. Η βασική ιδέα αναπτύχθηκε από τον κύριο δικαιούχο –Επιμελητήριο Έβρου – και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία (American University in Bulgaria-AUBG), με σκοπό να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες δομές επιχειρηματικής υποστήριξης και τις υφιστάμενες υπηρεσίες τους. Με τη βοήθεια μιας ομάδας επαγγελματιών στον τομέα της επιχειρηματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα (προερχόμενοι από το Business Information and Consulting Center (BICC), το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρώπινων Πόρων (ΙΑΤΑΠ) και το YET (Youth | Entrepreneurship | Education | Technology) ανέπτυξαν την ιδέα για τη δημιουργία ενός ενιαίου ολοκληρωμένου επιχειρηματικού επιταχυντή (SEA) που θα εξυπηρετεί ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Το έργο SEA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε σχετικά με το έργο:

«Το Επιμελητήριο Έβρου έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και έχει ήδη δημιουργήσει το Light Hub, το οποίο προσφέρει ένα πολύ δομημένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτό που παρατηρήσαμε, είναι ότι υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων με επιχειρηματικό δυναμικό που χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Το SEA προσφέρει ακριβώς αυτό. Είναι ένας προθάλαμος ο οποίος δίνει τα πολύ βασικά εφόδια για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης επιχείρησης. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να επιχειρήσουν, ιδιαίτερα στα πρώτα τους βήματα «κολυμπούν αντίθετα στο ρεύμα» και πρέπει ως Επιμελητήρια να βρισκόμαστε δίπλα με εξατομικευμένα εργαλεία και καθοδήγηση.»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης ενώ θα υπάρχει και ή δυνατότητα συμμετοχής ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/SEA-Infoday

Το έργο SEA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Μετάβαση στο περιεχόμενο