Το σχέδιο για τη δημιουργία «Τειρεσία» οφειλετών του Δημοσίου

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Το σχέδιο για τη δημιουργία «Τειρεσία» οφειλετών του Δημοσίου

Το σχέδιο για τη δημιουργία του δημόσιου «Τειρεσία» επαναφέρει η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τους μηχανισμούς που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Αρχικά θα «τρέξει» το e-statement της εφορίας ένας ενημερωτικός «λογαριασμός» από το Taxis που θα ομοιάζει με το αντίστοιχο ενημερωτικό που στέλνουν οι τράπεζες. Θα περιλαμβάνει δηλαδή ενημέρωση για τις πληρωμές τις βεβαιωμένες οφειλές, τα τυχόν ληξιπρόθεσμα χρέη και τη ρύθμισή τους εάν έχει ξεκινήσει.

Το δεύτερο στάδιο του «Δημόσιου Τειρεσία» θα είναι η σύσταση ενός γραφείου πιστοδοτικής συμπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα χρέη του ιδιωτικού τομέα προς το Δημόσιο (εφορία, ΕΦΚΑ, δήμους, ΔΕΚΟ κ.λπ.),

Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει εντάξει στο εφετινό της σχεδιασμό την υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων. Αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να αξιοποιηθεί μαζί με τα στοιχεία άλλων φορέων για τον «Δημόσιο Τειρεσία».

Το γραφείο αυτό θα συλλέγει όλα τα στοιχεία για τα χρέη προς δημόσιους φορείς και θα παράγει ένα σκορ, που σε συνδυασμό με το σκορ που προκύπτει από την αξιολόγηση των χρεών που έχουν οι ιδιώτες προς τις τράπεζες και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (όπως π.χ. η κινητή τηλεφωνία), μέσω του «Τειρεσία», θα παρέχει συνολική εικόνα της πιστοδοτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Επίσης θα τροφοδοτεί τις αρχές σε περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής με αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ του δανειολήπτη ώστε να είναι ξεκάθαρες από την αρχή της ρύθμισης οι οικονομικές του δυνατότητες. Παράλληλα θα δίνεται και η δυνατότητα συλλογής στοιχείων που αφορούν τη φερεγγυότητα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, από το εξωτερικό.

Ειδικότερα, θα ελέγχεται το ύψος των χρεών προς την Εφορία, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και η συνέπεια που επιδεικνύει στην αποπληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ, αν υπάγεται σε ρυθμίσεις ή αν έχει προβεί σε διακανονισμούς, ακόμα και η ακίνητη περιουσία του. Εάν κάποιο πρόσωπο ή επιχείρηση είναι συνεπείς, είναι βέβαιο ότι θα τυγχάνουν υψηλότερης βαθμολογίας και άρα πιο ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με κάποιον που είναι κακοπληρωτής.

Μέσω point system το γραφείο θα βαθμολογεί την πιστοληπτική ικανότητα από 1 έως 10, ανάλογα με το πώς εξυπηρετεί ο ενδιαφερόμενος τις οφειλές τους προ τις τράπεζες και το Δημόσιο.

Στη συνέχεια ο φορέας θα παρέχει τη βαθμολογία στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου εκείνος με τη σειρά του να διαπραγματεύεται με την τράπεζα που θέλει να λάβει ή τη ρύθμιση που θέλει να πετύχει. Όπως προβλέπεται, όσο πιο ψηλά είναι στην κλίμακα τόσο πιο εύκολη θα είναι η ικανοποίηση του αιτήματός του.

newmoney

Μετάβαση στο περιεχόμενο