ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΔΑΝΕΙΑ 700 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Κεφάλαια ύψους 700 εκατ. ευρώ για δάνεια μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν στη «φαρέτρα» τους αυτή την περίοδο τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα για όσες αξιόχρεες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ρευστότητας ή θέλουν να προχωρήσουν τις επενδύσεις τους χωρίς να χρειαστεί να εμπλακούν στη διαδικασία εγκρίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω δύο βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων που «τρέχουν» σε συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες εξασφαλίζει δάνεια για κεφάλαια κίνησης έως 250.000 ευρώ, αλλά και δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ σχεδιάζονται νέα εργαλεία για μικροπιστώσεις και αναπτυξιακά προγράμματα.

Πρόκειται για το Ταμείο Εγγυοδοσίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που αφορά επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων δίνονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση της ΕΑΤ ή χαμηλότοκα δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Τα δύο προγράμματα διαθέτουν κεφάλαια 700 εκατ. ευρώ και λειτουργούν ως ασφαλές καταφύγιο δανεισμού, έως ότου ενεργοποιηθεί το Ταμείο Ανάπτυξης (RRF), αλλά και ο αναπτυξιακός νόμος για όσες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ρευστότητας ή θέλουν να προχωρήσουν την επένδυσή τους χωρίς να χρειαστεί να εμπλακούν στη διαδικασία εγκρίσεων του RRF.

 

Νέα εργαλεία

Τα προγράμματα δανειοδότησης της ΕΑΤ αποτέλεσαν βασικό στήριγμα της ρευστότητας των επιχειρήσεων τα δύο τελευταία χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και όπως σημειώνουν κύκλοι του Οργανισμού «τα επόμενα χρόνια η ΕΑΤ θα θέσει στην υπηρεσία των επιχειρήσεων νέα στοχευμένα εργαλεία, τα οποία θα προάγουν την επιχειρηματικότητα και θα επιβραβεύουν την καινοτομία».

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει νέα εργαλεία για μικροπιστώσεις, αλλά και αναπτυξιακά προγράμματα που θα δίνουν επιδότηση κεφαλαίου για τη δημιουργία νέων προϊόντων και νέων μεθόδων παραγωγής, ενώ έχει ήδη στο οπλοστάσιό της ένα πλήρες φάσμα χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Μεταξύ αυτών, το Επενδυτικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), που παρέχει δάνεια επενδυτικού σκοπού σε επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από την ΕΑΤ. Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τις 25.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και το 1.500.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής είναι 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μηνών.

Επιλέξιμες για να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες, καθώς και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και εμφανίζουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή έχουν ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ και μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 70 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα έχουν περιθώριο απορρόφησης έως τον Οκτώβριο του 2023.

 

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας για πολύ μικρές επιχειρήσεις δίνει κεφάλαια κίνησης:

 

  • Έως 250.000 ευρώ ή το 25% του κύκλου εργασιών τους κατά το 2019 για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από το 2020.
  • 250.000 ευρώ ή των αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, για όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν εντός του 2020. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας που προκύπτουν ως συνέπεια της πανδημικής κρίσης, παρέχοντας κρατική εγγύηση για το 80% του δανείου. Το πρόγραμμα καλύπτει όσες επιχειρήσεις είχαν στο τέλος του 2019 κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ, δηλαδή τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά και τις νεοσύστατες, εφόσον αυτές έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.

 

Αναγκαία προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση με κεφάλαια κίνησης μιας επιχείρησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι να μην έχει ενταχθεί στον Α΄ και Β΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες (έως και 90 μέρες καθυστέρηση) κατά την 31.12.2019 ή κατά την υποβολή της αίτησης και να μην εμφανίζει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε άλλα προγράμματα της HDB (έως και 90 μέρες καθυστέρηση).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φθάνει τα 450 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να απορροφηθούν έως τον Ιούνιο του 2022, καθώς τα κεφάλαια και οι όροι του προγράμματος εντάσσονται στο προσωρινό πλαίσιο που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η επιχείρηση μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr, δηλώνοντας την τράπεζα συνεργασίας από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

 

Στήριξη των Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Χθες η ΕΑΤ ανακοίνωσε και την έναρξη λειτουργία του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων κάνοντας πράξη τις πρωτοβουλίες για την στήριξη συγκεκριμένων κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικότητας με στόχο την διεύρυνση του αριθμού των χρηματοδοτούμενων από το τραπεζικό σύστημα επιχειρήσεων.

Πρόκειται για το πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, συνολικού δυνητικού προϋπολογισμού δανείων 62,5 εκ. ευρώ.

Κάθε επιχείρηση-δικαιούχος, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τραπεζικού δανείου, στις δύο συνεργαζόμενες Τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank) ύψους από 25.000 ευρώ έως 900.000 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών είτε σε κεφάλαιο κίνησης είτε για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου.

 

 

news247

Μετάβαση στο περιεχόμενο