Υπ΄ αρίθμ. 03/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων οχημάτων από την Ελληνική Αστυνομία», συνολικού προϋπολογισμού # 59.700,00# €,

Μετάβαση στο περιεχόμενο