Υπηρεσίες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ

 1. Γνωμοδότηση και υποβολή υπομνημάτων προς την κεντρική εξουσία, με στόχο την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που κατά καιρούς ανακύπτουν στις επιχειρήσεις του νομού,
 2. Συγκέντρωση και τήρηση στοιχείων των μελών σε ειδικά μητρώα
  • Διαμεσολαβητών ασφαλιστικών συμβούλων, συντονιστών, πρακτόρων, μεσιτών,
  • Μεσιτών αστικών συμβάσεων, με παράλληλη έκδοση της ειδικής άδειας,
  • Αργυροχρυσοχόων με ταυτόχρονη χορήγηση κωδικού αριθμού    σήμανσης πολύτιμων  μετάλλων,
  • Εμπορικών Αντιπροσώπων,
 3. Τήρηση Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων, έκδοση εξαγωγικής κάρτας και πιστοποιητικών προέλευσης εξαγομένων ειδών,
 4. Έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων εγγραφής των επιχειρήσεων- μελών, χορήγηση βεβαιώσεων εγκατάστασης & λειτουργίας μηχανημάτων  μετά από αυτοψία, καθώς και έγκριση αδειών ανέγερσης εμπορικών αποθηκών,
 5. Καταχώρηση και κατοχύρωση διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων σε επίπεδο νομού,
 6. Παροχή καταλόγων με στοιχεία των μελών του νομού σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, με στόχο την περαιτέρω προβολή τους και τη σύναψη ευρύτερων συνεργασιών, καθώς και διάφορων στατιστικών στοιχείων,
 7. Ενημέρωση των μελών για προκηρύξεις και διαγωνισμούς που διενεργούνται, για εκθέσεις που διοργανώνονται στο εσωτερικό & στο εξωτερικό. Παροχή πληροφοριών για αγορανομικές, φορολογικές διατάξεις και διάφορα κοινοτικά προγράμματα,
 8. Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών σε επιχειρήσεις- μέλη όταν ζητηθεί,
 9. Συμμετοχή, μέσω εκπροσώπων-μελών, σε πάνω από 61 επιτροπές και συμβούλια, σε νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο,
 10. Οικονομικές ενισχύσεις σε συνδικαλιστικές οργανώσεις του νομού,
 11. Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, προώθηση της συνεργασίας με πρεσβείες και επιμελητήρια των όμορων χωρών ( Τουρκία, Βουλγαρία ),
 12. Ίδρυση και εύρυθμη λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Έβρου ΣΥΝ.ΠΕ. από το 1996,
 13. Οργάνωση της Εμπορικής Έκθεσης Αλεξανδρούπολης, που από το 1991 αποτελεί θεσμό στην επιτυχή προβολή των επιχειρήσεων του νομού αλλά και ευρύτερα, αφού σ’ αυτήν συμμετέχουν εκθέτες από όλη τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Κύπρο,
 14. Συμμετοχή σε εκθέσεις, (HELLEXPO ΔΕΘ, DETROP- Κύπρου) και εκθέσεις εξωτερικού,
 15. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια,  συνέδρια και  ημερίδες. (Διοργάνωση της 6ης Πανελλήνιας Επιμελητηριακής Συνδιάσκεψης Μεταφορών το 2003),
 16. Συμμετοχή και συνεργασία με αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΜΘ, ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΒΡΟΣ-ΜΑΡΙΤΖΑ-MERIC),
 17. Αμοιβαία  συνεργασία με εταιρείες όπως ο ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανατ. Μακεδ.-Θράκης, των οποίων είμαστε μέλη & οι οποίες στεγάζονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου με υπαλλήλους-αντέννες,
 18. Συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες (INTERREG, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ), σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Έβρου,
 19. Ακόμη, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Έβρου, έχει εκπονηθεί προμελέτη για τη δημιουργία Εμπορευματικού Διαμετακομιστικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
 20. Κατασκευή του 5όροφου κτιρίου γραφείων του Επιμελητηρίου μας
 21. Δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο
 22. Συνδιοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων με τις οικονομικές εφημερίδες Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και  ΕΞΠΡΕΣ και την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 23. Υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ
 24. Διοργάνωση  ημερίδων με το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε  σε Αλεξανδρούπολη , Σουφλί και Ορεστιάδα για τα χρηματοδοτικά προγράμματα
Μετάβαση στο περιεχόμενο