Υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε είναι εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείου

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε είναι εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείου

27/09/2022

Δελτίο Τύπου

 Με το παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών προσώπων (άρθρο 16, παρ. 1, περ. α-ια και ιε) και των ατομικών επιχειρήσεων (άρθρο 16, παρ. 1, περ. ιστ) εκμετάλλευσης φαρμακείου. Τα ανωτέρω προβλέπονται επίσης στην υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 52871/23.5.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α΄ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα» (ΑΔΑ 9ΕΒΔ46ΜΤΛΡ-ΞΧΓ).

Συνεπώς, όλες οι ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείου καθώς και οι εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείου υποχρεούνται να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ..

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητήριου Έβρου ώστε να ενημερωθείτε για την απαιτούμενη διαδικασία της εν λόγω εγγραφής του φαρμακείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ελέγξετε αν το φαρμακείο σας είναι ήδη εγγεγραμμένο  στην υπηρεσία του   Γ.Ε.ΜΗ. ) κάνοντας αναζήτηση μέσω του ΑΦΜ της επιχειρήσεώς /εταιρείας σας, στην κάτωθι  ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

https://www.businessregistry.gr/publicity/index

 

 Για πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στην υπηρεσία Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητήριου Έβρου, 2551035848 εσωτ.1

Μετάβαση στο περιεχόμενο