ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕΘ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΕΒΕΘ

Αποτελέσματα_Έρευνας_Προσωπικό Δεξιότητες Κατάρτιση 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Μεγάλη η έλλειψη ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης-εκπαίδευσης των εργαζόμενων Δεν αξιοποιούν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα οι επιχειρήσεις Επίκαιρη έρευνα του ΕΒΕΘ

Το βθύ πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης στους “κόλπους” των επιχειρήσεων αναδεικνύει μεταξύ άλλων έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 215 επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου από τις 18-24 Νοεμβρίου 2021.

Στα πορίσματα της έρευνας, που διενεργήθηκε από την εταιρεία Palmos Analysis για λογαριασμό του ΕΒΕΘ, παρουσιάζεται ξεκάθαρα ότι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει κουλτούρα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, αλλά ούτε και θεσμοθετημένο σύστημα επιβράβευσης των εργαζόμενων, το οποίο όπου υφίσταται, είναι κυρίως σε άτυπη μορφή.

Ειδικότερα, το 59% των επιχειρήσεων απαντά πως οι εργαζόμενοι του δεν συμμετείχαν την τελευταία τριετία σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενης ή μη κατάρτισης, έναντι 33% που απαντά θετικά στη σχετική ερώτηση και 8% που δεν γνωρίζει-δεν απαντά.

Οι κατασκευές και το εμπόριο είναι οι μεγαλύτεροι “ασθενείς” στο πεδίο της έλλειψης κατάρτισης των εργαζόμενων, καθώς οι εργαζόμενοι τους σε ποσοστό 67% και 64% αντίστοιχα έχουν παραμείνει χωρίς κατάρτιση την τελευταία τριετία. Λίγο καλύτερη στο ζήτημα αυτό δείχνει ότι είναι η κατάσταση στις υπηρεσίες και στη βιομηχανία-μεταποίηση.

Το πρόγραμμα-“εργαλείο” του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) σε ποσοστό 56% είναι ο κυρίαρχος τρόπος χρηματοδότησης, που αξιοποιούν οι επιχειρήσεις για την κατάρτιση των εργαζόμενων τους, ενώ έπεται με ποσοστό 52% η χρηματοδότηση μέσω πόρων της εταιρείας, με 15% κάποιο ευρωπαϊκό-συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, με 10% με δαπάνη του ίδιου του εργαζόμενου κα.

Εντύπωση προκαλεί το ότι δεν υπάρχει ικανό ποσοστό επιχειρήσεων, που να επωφελούνται από πόρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.

Παρόλο που πολλές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν καταρτίζονται οι εργαζόμενοι τους, εντούτοις σε ποσοστό 51% κρίνουν ως αρκετά χρήσιμα τα σχετικά προγράμματα, 25% ούτε πολύ-ούτε λίγο χρήσιμα, 18% ως πολύ χρήσιμα κτλ.

Δεν υπάρχει χρόνος για κατάρτιση

Το σημαντικότερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την κατάρτιση-εκπαίδευση των εργαζόμενων τους είναι σε ποσοστό 31% η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου, η ανυπαρξία χρηματοδότησης με 20%, η έλλειψη κατάλληλων προγραμμάτων με 18%, η απροθυμία συμμετοχής των εργαζόμενων με 12% και η απουσία σχετικής ενημέρωσης με 11%.

Σε κάθε περίπτωση και σε ποσοστό 70% οι επιχειρήσεις θεωρούν αναγκαίο κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενης ή μη κατάρτισης για τους εργαζόμενους, έναντι 20% που δεν το θεωρούν αναγκαίο.

Εντύπωση προκαλούν και τα ευρήματα σε σχέση με την ύπαρξη κάποιου συστήματος (θεσμοθετημένου ή άτυπου) για την επιβράβευση των εργαζόμενων στην επιχείρηση βάσει της απόδοσης τους.

Άτυπο σύστημα επιβράβευσης έχει το 59% των επιχειρήσεων, θεσμοθετημένο το 12% και καθόλου σύστημα το 23%.

Άξια μνείας είναι τα ευρήματα που αναδεικνύουν πως οι μικρές επιχειρήσεις μέχρι 100.000 ευρώ τζίρο δεν έχουν κανένα θεσμοθετημένο σύστημα επιβράβευσης, οι επιχειρήσεις με τζίρο από 250.001-500.000 ευρώ απαντούν μόλις με 5% ότι δεν έχουν κανένα τέτοιο σύστημα, ενώ οι μεγάλες εταιρείες με τζίρο πάνω από ένα εκατ. ευρώ έχουν το υψηλότερο ποσοστό (22%) ύπαρξης θεσμοθετημένου συστήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο