Δημοσιότητα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Π.Α.Μ.Θ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο