Περίληψη της υπ’ αριθ. 728/2023 διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Μετάβαση στο περιεχόμενο