ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΘ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο