ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί για να συγκεντρώσει τις απόψεις των  επιχειρηματιών και των φορολογικών εμπειρογνωμόνων για τον εντοπισμό προκλήσεων που συνδέονται με αυτές τις γρήγορες επιδιορθώσεις και πιθανές βελτιώσεις του συστήματος.

Η προθεσμία για την υποβολή του έχει οριστεί η 4η Φεβρουαρίου.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

 

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο στο ακόλουθο link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUROCHAMBRES_VAT_Quick_Fixes

 

Με εκτίμηση,

Μαρία Α. Μιχάλαρου

Γραφείο Διοίκησης

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα

Τηλ: +30 210 3387104 – 6 (εσωτ. 227)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο