ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:« ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ VIDEO-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ »

Μετάβαση στο περιεχόμενο