ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Το Επιμελητήριο Έβρου  ενημερώνει τα μέλη του για την με αριθμό Πρωτ. 85097/06-09-2022 επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις εταιρειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4965/2022 ΦΕΚ (162/Α/02-09-2022) δόθηκε παράταση για το έτος 2022 στην προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Δηλαδή με την ανωτέρω διάταξη παρατείνεται η υποχρέωση έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών (χρήση 1-1-2021 έως 31-12-2021), ειδικά για το έτος 2022 μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 30-10-2022. Το ίδιο και ισχύει στην περίπτωση που κατά το νόμο προσωπικές εταιρείες είναι υπόχρεες να δημοσιεύσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

Μετάβαση στο περιεχόμενο