Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» (Δράση RSO2.1.β) (ΑΔΑ: ΜΜΕ6ΑΠ47ΛΒ-ΞΛΖ) – ΑΜΘ41

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ.6713/ΑΜΘ41 για την Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία, Θράκη” 2021 – 2027,  στη Δράση RSO2.1.β: «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης», σας επισυνάπτουμε  το σύνδεσμο του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

 

 

Σύνδεσμος για τον Κατάλογος Ενεργειακών Ελεγκτών / Νομικών Προσώπων:

https://www.buildingcert.gr/enaudits/faces/public/List.xhtml

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο