ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΚΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ  ΚΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ

Με το παρόν δελτίο ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής των υπόχρεων ατομικών επιχειρήσεων – φυσικών προσώπων στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Έβρου.

Από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4919/2022 και τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης με αριθμό 44070/28-04-2022 (ΦΕΚ Β2226/2022) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο Παράρτημα της οποίας υπάρχει αναλυτικός πίνακας με όλους τους ΚΑΔ που τεκμαίρεται ότι έχουν εμπορική δραστηριότητα, καθώς και από τη με αριθμό 52871/23.05.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων μετά την ψήφιση του Ν.4919/2022 αναφορικά με 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, 2) τις μεταβατικές διατάξεις και 3) τα νέα Μητρώα», προκύπτουν οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας, καθώς και όσους τυχόν από την επαγγελματική τους δραστηριότητα ενδεχομένως να έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, να εξετάσουν σχετική υποχρέωσή τους, μόνο σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, την ανωτέρω υπουργική απόφαση καθώς και την ανωτέρω εγκύκλιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο