ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 6,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2022 ΜΕΣΩ ΕΤΕΠ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2,7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 6,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2022 ΜΕΣΩ ΕΤΕΠ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2,7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Διευρύνονται οι επιλογές των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην υλοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος.

Μετά την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης πριν λίγες ημέρες και το άνοιγμα των πυλών από τις τράπεζες στους ενδιαφερόμενους για την εξέταση των προτάσεών τους, σύντομα θα λανσαριστούν νέα προγράμματα εγγυοδοσίας τόσο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Με τον τρόπο αυτό, για όσα επιχειρηματικά σχήματα δεν είναι δυνατή ή δεν συμφέρει η ένταξη στο δανειοδοτικό σκέλος του ΤΑ με την ονομασία «Ελλάδα 2.0» για τη δανειοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων, θα υπάρξει πληθώρα εναλλακτικών λύσεων.

Χθες βρέθηκε στην Αθήνα ο διοικητής της ΕΤΕπ Christian Kettel Thomsen, ο οποίος μεταξύ άλλων παρουσίασε τα σχέδια του ομίλου για την υποστήριξη των πληγέντων από την πανδημία επιχειρήσεων.

Όπως είπε, η συμμετοχή της ΕΤΕπ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στα προγράμματα στήριξης επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα ανήλθε το 2021 στα επίπεδα ρεκόρ των 1,96 δισ. ευρώ.

Για εφέτος, ανέφερε ο ίδιος, στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (ΠΤΕ), θα παρασχεθούν στη χώρα μας εγγυήσεις της τάξης των 2,70 δισ. ευρώ, που θα διευκολύνουν την παροχή επιχειρηματικών δανείων ύψους 6,5 δισ. ευρώ από τις εμπορικές τράπεζες.

Τρία νέα προγράμματα

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2022, θα ενεργοποιηθούν 3 νέα προγράμματα εγγυοδοσίας, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, θα λανσαριστούν ειδικά προϊόντα δανειοδότησης, μέρος της οποίας θα είναι εγγυημένη από την ΕΤΕπ, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση του επιτοκιακού κόστους.

Να σημειωθεί πάντως, πως μπορεί η εγγύηση για ένα μέρος του δανείου να δίνεται από την ΕΤΕπ, αλλά οι τράπεζες είναι εκείνες που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του πιστωτικού κινδύνου.

Ως εκ τούτου η αξιολόγηση των αιτημάτων γίνεται με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια για τον έλεγχο της βιωσιμότητας του ενδιαφερόμενου.

Στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι να στηριχθούν εταιρείες με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια να ανακάμψουν από τις προκλήσεις της πανδημίας COVID.

Η στήριξη από ΕΑΤ

Στην ίδια λογική στηρίζονται και τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), η οποία ήδη τρέχει δράσεις που στοχεύουν στην επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και αναμένεται να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα.

Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά διάφορα προγράμματα επιδότησης τόκων ή εγγυοδοσίας, που διευκολύνουν την πρόσβαση ακόμη και των μικρών επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Πρόκειται για τα εξής:

1. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 Γ’ Κύκλος

Αφορά σε κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB.

Εχει ως στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική τους δραστηριότητα από την εξάπλωση του COVID – 19

Απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους σε ρευστότητα, λόγω της πανδημίας

2. Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ II

Συνιστά χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Επενδυτικά Δάνεια μέσω της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ».

Αφορά τους ακόλουθους κλάδους

  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμός

Το 40% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι άτοκο.

3. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Το κεφάλαιο κίνησης είναι εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική τους δραστηριότητα από την εξάπλωση του COVID – 19.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που επιθυμούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους σε ρευστότητα, λόγω της πανδημίας.

4. Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου των Οπτικοακουστικών έργων με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας τους και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Η εγγύηση του Ταμείου φτάνει στο 80% του δανείου.

5. Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ COVID-19

Αφορά κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB και έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με σκοπό την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος

Είναι ιδανικό για μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (κατασκευαστές, μελετητές, μηχανικοί) που έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος

6. Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) – Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου

Η δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19.

Απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία.

 

 

ot

Μετάβαση στο περιεχόμενο